Achiziții transparente prin intermediul SICAP


Informăm instituțiile publice că oferta noastră se regăsește și în catalogul de produse și servicii al SICAP (Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice). Pentru orice clarificări sau adaptări ale ofertei la specificul instituției dumneavoastră, ne puteți contacta, astfel încat să putem publica o ofertă cât mai realistă, care ulterior să poata fi studiată/comparată/negociată pe portalul SICAP.

Vă rugăm schimbați orientarea dispozitivului în "portrait".

Legislație


Legislație apărare împotriva incendiilor
H.G.R. nr. 915 din 2015 Privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor
H.G.R. nr. 571 din 2016 Categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
H.G.R. nr. 537 din 2007 Hotarare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
Legea nr. 307 din 2006 Privind apărarea împotriva incendiilor
O.M.A.I. nr. 14 din 2009 Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare
O.M.A.I. nr. 108 din 2001 Dispozitii privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice
O.M.A.I. nr. 118 din 2010 Dispoziţii de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice,unităţi de agreement
O.M.A.I. nr. 129 din 2016 Norme metodologice privind avizarea/autorizarea de securitate la incendiu
O.M.A.I. nr. 146 din 2013 Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare
O.M.A.I. nr. 163 din 2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor
O.M.A.I. nr. 166 din 2010 Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
O.M.A.I. nr. 187 din 2010 Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
O.M.A.I. nr. 211 din 2010 Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
O.M.A.I. nr. 262 din 2010 Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
O.M.A.I. nr. 28 din 2009 Dispoziţii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul P.S.I. si P.C.
Legislație management situații de urgență
H.G.R. nr. 1492 din 2004 Privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
H.G.R. nr. 557 din 2016 Privind managementul tipurilor de risc profesioniste
O.U.G. nr. 21 din 2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
Legislație protecție civilă
H.G.R. nr 862 din 2016 Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă
Legea nr. 481 din 2004 Privind protecţia civilă
O.M.A.I. nr. 1184 din 2006 Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
Legislație analiză de risc la securitatea fizică
H.G. nr. 301 din 2012 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
Instr. M.A.I. nr. 9 din 2013 Privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică conform Legii nr. 333/2003
Legea nr. 333 din 2003 Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Legislație servicii voluntare
H.G.R. nr. 1579 din 2006 Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
O.M.A.I. nr. 96 din 2016 Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea S.V.S.U si S.P.S.U.
O.M.A.I. nr. 236 din 2012 Regulamentul privind desf. concursurilor profesionale ale S.V.S.U si S.P.S.U.
Legislație SEVESO
Legea nr. 59 din 2016 Controlul asupra pericolelor de accid. major în care sunt implicate subst. periculoase
O.M.A.I. nr. 647 din 2005 Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente
O.M.A.P.A.M. nr. 1084 din 2003 Procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de prod. a accidentelor majore
O.M.M.G.A. nr. 520 din 2006 Procedura de investigare a accidentelor
O.M.M.G.A. nr. 1299 din 2005 Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore
Legislație securitate și sănătate în muncă
Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii
H.G. nr. 1425 din 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii S.S.M. nr. 319 din 2006
H.G. nr. 955 din 2010 Pentru modificarea si completarea H.G. 1425/2006
H.G. nr. 1242 din 2011 Pentru modificarea completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii S.S.M. nr. 319 din 2006
H.G. nr. 1876 din 2005 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
H.G. nr. 971 din 2006 Hotarare privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
H.G. nr. 1048 din 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P.
H.G. nr. 1051 din 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
H.G. nr. 1091 din 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
H.G. nr. 1136 din 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri elmg.
H.G. nr. 1146 din 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
H.G. nr. 1218 din 2006 Cerinte minime pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Legea nr. 90 din 1996 Legea protectiei muncii
Legea nr. 130 din 1999 Privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Legea nr. 177 din 2000 Pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996
Legislație proiectare instalații de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu
H.G. nr. 571 din 2016 Categorii de construcţii care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu
Legea nr. 307 din 2006 Privind apararea impotriva incendiilor
Normativ P 118-2 din 2013 Privind securitatea la incendiu a constructiilor - instalatii de stingere